Trang chủ Tổng Hợp Đố bạn làm bài kiểm tra dành cho học sinh lớp 7 ở Úc

Đố bạn làm bài kiểm tra dành cho học sinh lớp 7 ở Úc

Bài trắc nghiệm dưới đây gồm những câu hỏi để kiểm tra kỹ năng đọc, viết tiếng Anh cũng như kỹ năng tính toán của học sinh lớp 7 ở Úc. Bạn thử làm xem mình đúng bao nhiêu câu nhé.


.

Bài trắc nghiệm trên đây được xây dựng giống như bài kiểm tra của chương trình NAPLAN - chương trình Đánh giá Quốc gia - Môn Toán và Ngôn ngữ hàng năm dành cho học sinh các lớp 3, 5, 7, và 9 ở Úc. Gia sư dạy toán lớp 1 tại hà nội Theo đó, học sinh các cấp lớp này sẽ làm các bài kiểm tra về Đọc, Viết, Quy ước Ngôn ngữ (chính tả, văn phạm và phép chấm câu) và môn Toán.

Chương trình NAPLAN là biện pháp để chính phủ các bang và lãnh thổ, cơ quan giáo dục, nhà trường, giáo viên và phụ huynh ở Úc xác định xem học sinh có đạt được những thành quả giáo dục quan trọng trong môn Toán và Ngôn ngữ hay không.

Xuân Vũ

Tổng hợp

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn