Trang chủ Tổng Hợp Chỉ Tiến sĩ mới giải được nhiều hơn 5 câu đố bằng tiếng Anh này…

Chỉ Tiến sĩ mới giải được nhiều hơn 5 câu đố bằng tiếng Anh này…

Hôm nay chúng tôi mời bạn thử tài giải 10 câu đố bằng tiếng Anh. Bạn thử xem mình có làm được ít nhất 5 trong số 10 câu không nhé. Tác giả câu đố cho biết chỉ những người có bằng Tiến sĩ mới giải được nhiều hơn 5 câu!


.

Xuân Vũ

Tổng hợp

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn