Trang chủ Hỏi đáp, thảo luận - Online Math Giúp tôi giải toán lớp 6? - Giải toán trên mạng

Giúp tôi giải toán lớp 6? - Giải toán trên mạng

Tìm n є N sao cho: a/ n + 6 chia hết cho n + 2 b/ 2n + 3 chia hết cho n – 2 c/ 3n + 1 chia hết cho 11 – 2n d/ n2 + 4 chia hết cho n + 1


Tìm n є N sao cho:
a/ n + 6 chia hết cho n + 2
b/ 2n + 3 chia hết cho n – 2
c/ 3n + 1 chia hết cho 11 – 2n
d/ n2 + 4 chia hết cho n + 1

Trả lời:

Câu trả lời hay nhất:  a/Ta có:
n + 6 = n+2+4 chia hết cho n + 2 khi 4 chia hết cho n+2
tức là n+2 là ước của 4 mà 4 có 6 ước là -1, 1, -2, 2, -4, 4
ta có
n+2=-1 suy ra n = -3 (loại vì không thuộc N)
n+2=1 suy ra n = -1 (loại vì không thuộc N)
n+2=-2 suy ra n = -4 (loại vì không thuộc N)
n+2=2 suy ra n = 0 (thỏa mãn thuộc N)
n+2=-4 suy ra n = -6 (loại vì không thuộc N)
n+2=4 suy ra n = 2 (lthỏa mãn thuộc N)
Vậy với n = 0 và n = 2 thì n + 6 chia hết cho n + 2.

b/ 2n + 3 chia hết cho n – 2
Ta có 2n+3=(n-2)+(n-2)+7 chia hết cho n-2 khi 7 chia hết cho n-2
Tức là n-2 là ước của 7, mà 7 có 4 ước là 1, -1, 7, -7
Ta có:
n - 2 = 1 suy ra n = 3 (thỏa mãn thuộc N)
n - 2 = -1 suy ra n = 1 (thỏa mãn thuộc N)
n - 2 = 7 suy ra n = 9 (thỏa mãn thuộc N)
n - 2 = -7 suy ra n = -5 (Loại vì không thuộc N)
Vậy với n = 3; 1; 9 thì 2n + 3 chia hết cho n – 2

c/ 3n + 1 chia hết cho 11 – 2n

d/ n2 + 4 chia hết cho n + 1

c, d làm tương tự nhé

Tags
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn