Trang chủ Hỏi đáp, thảo luận - Online Math Ba số nguyên tố có tổng là 106. trong các số hạng đó,số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là

Ba số nguyên tố có tổng là 106. trong các số hạng đó,số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là

Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó,số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là...


Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó,số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là..
Giúp mk câu hoi nay voi minh sap dau dau vi no rui.

Trả lời:
Ba số nguyên tố có tổng là 106 -1 số chẵn nên trong tổng này có 1 ố hạng là 2. Vậy tổng 2 số kia là 104=101+3 nên số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là 101

Tags
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn